Wie ben ik

Wie ben ik?

Zo werkt 'wie ben ik?':

 

1. Alle leerlingen krijgen een kaartje met daarop een woord (liefst van een mens, dier, plant of ding) opgeplakt/gespeld op hun rug. Ze mogen het woord zelf dus niet zien.

2. Vervolgens lopen ze door de klas en vormen ze duo's (met high five).

3. Persoon A stelt als eerste een gesloten vraag, bijvoorbeeld: 'Ben ik een dier?'. Persoon B geeft antwoord met JA of NEE (geen andere optie).

4. Persoon B stelt vervolgens een vraag, persoon A antwoordt.

5. Doel is om te raden welk woord op het eigen kaartje staat. Als het woord vrij snel geraden is, kan er een nieuw kaartje worden gegeven.

6. Tips:

-Ideaal om de woordenschat te vergroten. Gebruik bijvoorbeeld bij Taal/Begrijpend Lezen.

-Stem eventueel af op 'niveau' van het kind zelf. Probeer woorden te vermijden die bijna niet te raden zijn.

-Bij moeilijke of nieuwe woorden kun je een les voorafgaand aan deze werkvorm de woorden alvast laten voorkomen (pre-teaching).

-Werk evt. met punten. Dus bij snel raden 2 punten, na het geven van een hint 1 punt, enzovoorts

 

Materialen:

 

Engelse woordjes afkomstig van ABC Mouse

 

Woorden rondom het thema Sinterklaas

 

Engelse woorden Take it Easy (gr 6,7,8)