Tweetal coach

Tweetal coach

 

Hoe werkt 'Tweetal coach'?

1. De leerkracht geeft een opdracht/vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.

2. De kinderen bedenken in tweetallen zoveel mogelijk antwoorden. Dit doen ze om en om:

3. Leerling 1 schrijft, leerling 2 coacht en daarna coacht leerling 1 en schrijft leerling 2

4. Stap 1 t/m 3 herhalen

5. Je zou het kunnen vergelijken van de antwoorden in tweetallen of in het team kunnen toevoegen aan deze opdracht. En natuurlijk kun je het klassikal bespreken.

 

Ideeën

Ik gebruik deze structuur op verschillende manieren in de klas. Het werkblad gebruik ik bijvoorbeeld bij de instructie van een nieuw taalthema: 'Noem zoveel mogelijk dingen die met 'ziek zijn' te maken hebben'. Of bij Spelling: 'Schrijf woorden die eindigen op 'tie'.' Bij rekenen 'Door welke getallen kun je 63 delen?'. Verder laat ik de kinderen ook zonder werkblad wel eens Tweetal coach doen. Vragen in bijvoorbeeld het werkboek van geschiedenis of aardrijkskunde kunnen prima met deze structuur worden gemaakt.