Laat zien

Mix en Ruil

 

Hoe werkt 'Laat zien'?

 

1. Ieder groepje krijgt een stapel kaartjes met daarop vragen met vrij gesloten antwoorden.

2. Eén iemand in het groepje is de groepsleider. Deze pakt het eerste kaartje en stelt de vraag. De andere kinderen in het groepje schrijven hun antwoord op.

3. De groepsleider roept: 'Laat zien!', waarop de kinderen hun antwoord laten zien.

4. De groepsleider controleert.

5. Nu mag een ander kind groepsleider zijn.

6. Stap 1 t/m 5 herhalen.