Leerquiz

Leerquiz

 

Deze werkvorm heb ik ooit aangereikt gekregen door een MBO-docent. Sindsdien heb ik de werkvorm zo nu en dan gedaan bij kinderen uit mijn klas. De werkvorm is uitermate geschikt om bepaalde leerstof in te oefenen. Bijvoorbeeld wanneer er een hoofdstuk/taak getoetst moet worden. Met deze werkvorm gaan kinderen namelijk zeer ijverig aan de slag met de leerstof.

 

Hoe werkt 'leerquiz'?

1. Verdeel de klas in 3 of 4 groepen van ongeveer gelijke grootte.

2. Vertel de kinderen dat ze over een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 20 minuten) een aantal quizvragen krijgen (bijvoorbeeld 5 vragen).

3. De quizvragen worden bedacht in de groepen. Iedere groep schrijft een aantal quizvragen met het bijhorende antwoord op een papiertje (per vraag 1 papiertje). De vragen moeten uit de leerstof gehaald worden (bijvoorbeeld uit een hoofdstuk van een lesboek). Omdat de kinderen straks zelf ook vragen van een andere groep krijgen, moeten ze de leerstof zelf ook goed gaan leren.

4. Na een bepaalde tijd (20 min.) wordt de quiz gehouden. De ene groep krijgt de vragen van de andere groep, enzovoorts. Geef van tevoren aan hoeveel punten er per vraag te verdienen vallen.

5. De winnende groep wordt even in het zonnetje gezet. Als het goed is hebben alle kinderen baat gehad bij de opdracht, omdat ze allen de leerstof hebben geoefend.

 

Tip: Probeer de vraagstelling een beetje te sturen. Er moeten dus geen onduidelijke vragen tussenzitten. Eventueel kun je zeggen dat de vragen 3 mogelijke antwoorden moeten hebben.