Mijn media

Mijn media

 

Onder 'mijn media' verzamel ik

de filmpjes, dansjes, liedjes en

clips die ik gebruik tijdens mijn

bij mijn lessen of ter

ontspanning. Maak in het menu

de keuze voor 'dans' om naar

dansliedjes te gaan (met bewe-

gingen), voor 'filmpjes' om naar

de filmpjes en programma's te

gaan die bij mijn lessen nuttig/bruikbaar zijn (bijvoorbeeld bij Aardrijkskunde, topografie) of voor 'liedjes' die bijvoorbeeld bij muziek of godsdienst gebruikt kunnen worden.