Chibie

Chibie

De stagiaire ging een aantal weken aaneen aan de slag met de kinderen om een zogenaamde 'Chibie' te maken, een fantasiepoppetje. Tijdens een eerste lesje gaf ze uitleg over tekenen van het gezicht, de ogen en het haar. De tweede les werd aan het hoofd een lichaam toegevoegd en tenslotte mochten de leerlingen in de derde les zelf een Chibie ontwerpen op groot vel.