Drama

Drama

 

Jammer genoeg is het vak Drama soms best lastig in te passen in het reguliere lesprogramma. Vooral omdat er naast vakken als Handvaardigheid, Techniek, Tekenen en Muziek gewoon niet zoveel tijd overblijft. Wanneer ik Drama geef, doe ik dit daarom vaak gekoppeld aan een ander vak, zoals Aardrijkskunde en Geschiedenis (bijvoorbeeld: het spelen van een toneelstukje). En zo nu en dan probeer ik een korte Drama-activiteit in te passen. In het menu vind je een aantal activiteiten die niet veel voorbereiding vragen en die in een vrij korte tijd uit te voeren zijn.